Следвайте ни:  
Изберете език: Български

Сътвори нещо, което ще се помни.
гр. София 0897 273 240
info@mm-webstudio.com

Портфолио

Агресия 99 ЕООД

Дейносттта на фирма "Агресия99" е дърводобив и залесяване. Снабдява с дърва за огрев населението на Старозагорска област. Тя е един от основните доставчици на суровина на завода за хартия в гр. Стамболийски. Доставя дървесина на дървопреработвателните фабрики в с.Габровница.

проект: 2014г.

Партньори